Reactie van BeMeSo op het standpunt van Bvas en het Collège de Médecine Générale

Vorige week ontstond een hetze rond een zogenaamd quasi monopolie bij de EMD-leveranciers en rond prijsverhogingen die recent zijn doorgevoerd. Nu zowat iedereen zijn mening heeft verkondigd over deze materie, behalve de EMD-leveranciers, vindt BeMeSo, de vzw die de eerste lijn softwareleveranciers vertegenwoordigt, het hoog tijd om met feiten het debat te objectiveren.

BeMeSo heeft niet het doel één van haar leden te verdedigen, maar wil wel de nadruk leggen op enkele uitdagingen waar de ganse sector mee geconfronteerd wordt. 

Het quasi monopolie is veel kleiner dan men wil doen uitschijnen. Naast Corilus (CareConnect) zijn ook CGM (Windoc en Daktari) en Cegedim (Health One) grote spelers. In België is Corilus de grootste, maar internationaal zijn Cegedim en CompuGroup Medical veel groter.

De sector van de eerste lijn software in het algemeen, en de huisartsensoftware in het bijzonder, wordt reeds verschillende jaren geconfronteerd met een niet aflatende reeks van nieuwe functionaliteiten die ze aan hun gebruikers moet ter beschikking stellen. Dit zijn steeds opnieuw geen eenvoudige projecten, sommige zelfs zeer complex en gaan dus ook gepaard met zware investeringen. Gezien de overheid, die deze investeringen oplegt, tot nu toe nog geen enkele van deze investeringen vergoed heeft, kunnen de leveranciers niet anders dan hun prijzen verhogen. Dit is een economische wetmatigheid.

Een ander gevolg van al deze nieuwe functionaliteiten is uiteraard een alsmaar toenemende belasting van de helpdeskdiensten van de softwareleveranciers. De zorgverstrekkers eisen navenant een correcte ondersteuning voor alle problemen die ze ondervinden bij het gebruik van hun pakket. Veel van de problemen lokaliseren zich nochtans bij Recip-e, MyCareNet, eHealth en andere achterliggende systemen maar moeten noodgedwongen toch opgevangen worden door de softwareleverancier. Opnieuw gebeurt dit zonder hiervoor enige vergoeding te ontvangen van de overheid.

Het klopt dat zich een monopolie vormt met betrekking tot de connectiviteit, maar dit is de facto zo gegroeid. Het staat elke EMD-leverancier vrij een eigen strategie te ontwikkelen met betrekking tot de elektronische communicatie, maar het is ook het recht van een leverancier om dit uit te besteden aan een derde partij.

Dit alles maakt in feite duidelijk waarom BeMeSo is opgericht. Namelijk om de problemen, waar de leveranciers van de eerste lijn software mee geconfronteerd worden, aan te kaarten bij de overheid en om de softwareleveranciers een stem te geven in het debat. In het kader van een dergelijke samenwerking kunnen de toekomstige overheidseisen op een realistische manier omgezet worden in werkbare, maar ook betaalbare softwarepakketten. BeMeSo is tevreden dat het dit samen met Agoria kan doen, want er ligt heel veel constructief onderhandelingswerk te wachten.


Peter Van den Berge
Voorzitter
Raad van Bestuur BeMeSo

Frank Ponsaert
Woordvoerder BeMeSo