Welkom bij Bemeso

BeMeSo vzw, de onafhankelijke vereniging van softwareleveranciers van de eerste lijn in België, is in 2018 opgericht met een duidelijke visie op de zorgsector in België: alle zorgverstrekkers in staat te stellen om optimaal gebruik te maken van digital health en eGezondheid.

De digitalisering van de gezondheidszorg gaat in België met rasse schreden vooruit. De overheid, zowel federaal als regionaal, heeft een ambitieuze strategie en concrete plannen. Opdat de eerste lijn zorgverstrekker in staat zou worden gesteld om optimaal gebruik te maken van digital health, eGezondheid, eHealth, mHealth, tele-gezondheid, geïntegreerde zorg, multidisciplinariteit, enz... is een goede integratie met het gebruikte softwarepakket cruciaal.

Softwareleveranciers zijn een echte partner en gids voor zorgverstrekkers om hun praktijk sneller "future-proof" te maken en spelen ook een belangrijke rol in het delen van expertise inzake de multidisciplinaire samenwerking van zorgactoren rond hun patiënt.

Software en training vormen een belangrijke hoeksteen tot realisatie van deze ambities en plannen. De software leveranciers zijn overtuigd dat een proactieve betrokkenheid kan leiden tot een kwalitatievere en soepele implementatie. Hierdoor zouden sommige problemen bij de invoering van nieuwe diensten vermeden kunnen worden. Daarom hebben een veel leveranciers zich verenigd in de vzw BeMeSo.

BeMeSo heeft tot doel de softwareleveranciers van de eerste lijn in België te vertegenwoordigen op beleidsniveau, dit zowel federaal als regionaal. BeMeSo wil zich zo constructief inzetten voor een betere uitrol van eGezondheid en alle gerelateerde projecten met als gevolg een sterkere toekomst van de zorgsector en patiënten.

De doelstelling is om een brede gesprekspartner te zijn voor de overheid en implementaties binnen de gehele eerste lijn te helpen realiseren en stroomlijnen.

Alle eerste lijn softwareleveranciers kunnen lid worden van BeMeSo, voor zover ze zelf geen beroepsorganisatie of gebruikersgroep zijn.

BeMeSo werkt samen met twee belangrijke organisaties:

ProRec, de vzw die de eerste lijn software vertegenwoordigt vanuit een technisch-functioneel oogpunt. ProRec en BeMeSo zijn volledig complementair en ProRec is medeoprichter van BeMeSo.

Agoria, de sector-brede vertegenwoordiger van de Health-tech. BeMeSo richt zich op de specifieke problematiek van de eerste lijn. De werking van BeMeSo is via een samenwerkingscharter opgenomen in de werking van Agoria.

Leden
All-Pro Systems Allsoft Bafcare Company Solutions CompuGroup Medical Belgium Corilus CROSSuite Easix Farmad Health Data Management Partners JPL Solutions Microcyc Nextpharm Officinall Pharmagest SoftN Xperthis